Jan Matkowski

Jan Matkowski
W jaki sposób Ukraina może wyjść z opisanej przez Pana sytuacji? Od chwili objęcia stanowiska prezydenta w 2005 r. Wiktor Juszczenko był inicjatorem kolektywnego modelu bezpieczeństwa energetycznego. Chodziło o połączenie energetycznych, intelektualnych i finansowo-gospodarczych źródeł kilku państw, które mają podobne problemy. Są nimi Azerbejdżan, Gruzja, Polska, państwa bałtyckie i Ukraina. Najpierw odbyły się dwustronne spotkania prezydentów wymienionych krajów, a później miał miejsce energetyczny szczyt w Krakowie w 2007 r. Pragnęliśmy stworzyć bazę dokumentów, umów, za pomocą których można byłoby zająć pozycję, wyrobić wspólny mechanizm obronny przed ewentualnym zagrożeniem ze strony energetycznego monopolisty. Rządy opracowały pakiet dokumentów, po czym podpisano porozumienie i...
Jan Matkowski
Kto obudził rosyjskiego niedźwiedzia W porównaniu z latami 90. w dzisiejszej Rosji odnotowuje się nagły wzrost organizacji szowinistycznych. Omijając liczne wiadomości o wydarzeniach związanych z ich działalnością, warto wykorzystać dane Centrum Sowa, które każdego roku publikuje raporty o ksenofobii, antysemityzmie i innych radykalnych formach społecznej nienawiści rozpowszechniających się w Rosji. Według tych danych w Rosji każdego roku zwiększa się działalność szowinistycznych, islamofobskich, antysemickich, neonacystowskich itd. organizacji. Z analizy raportów widać, że rosyjskie społeczeństwo ma nadzwyczaj bogatą strukturę ksenofobicznych organizacji. „Rosja będzie rosyjska albo bezludna... Udanego polowania, wilki!” – jest to jedno z głównych haseł szowinistów. Jedną z...
Jan Matkowski
Krótka biografia Według oficjalnej biografii Wacław Dworżecki urodził się 3 sierpnia 1910 r. w Kijowie, w rodzinie polskiego szlachcica Jana Dworżeckiego. W latach 1927–1929 uczył się w teatralnym studio przy Kijowskim Polskim Teatrze Dramatycznym i równolegle (1928–1930) – w Kijowskim Instytucie Politechniki. W latach 1930–1937 i 1941–1946 był represjonowany. Po uzyskaniu wolności aż do śmierci pracował w różnych teatrach ZSRR. Zagrał 122 role teatralne i 92 filmowe. Grał jedną z trzech głównych ról w radzieckim filmie szpiegowskim, znanym polskiemu widzowi jako „Tarcza i miecz” (1965 r.). Przed śmiercią napisał autobiograficzną książkę o pobycie w obozach koncentracyjnych pt. „Drogi wielkich etapów”. Praca ukazała się drukiem po śmierci aktora w 1994 r. W podziemiach GPU W...
Jan Matkowski
Już od 2 kwietnia kina w całej w Rosji wyświetlają obywatelom znakomicie nakręcony film uczący nienawiści do okrutnych i podstępnych Polaków. Antypolskie emocje są gwarantowane w stopniu jeszcze większym niż w nakręconej dwa lata temu pseudo- historycznej agitce „Rok 1612”. Antypolski utwór wielkiego pisarza Podstawą do scenariusza była głośna nowela Mikołaja Gogola pt. „Taras Bulba” napisana w 1842 r., czyli 10 lat po upadku polskiego powstania listopadowego. Mikołaj Gogol, światowej sławy pisarz i dramaturg rosyjski, pochodził z ukraińskiej szlachty prawosławnej. Jako literat był przeciwieństwem Tarasa Szewczenki piszącego poezje po ukraińsku i za to represjonowanego przez władze carskie (zabrany w sołdaty dla służby w Azji z pozbawieniem prawa do pisania i malowania)....
Antoni Zambrowski
Już od 2 kwietnia kina w całej w Rosji wyświetlają obywatelom znakomicie nakręcony film uczący nienawiści do okrutnych i podstępnych Polaków. Antypolskie emocje są gwarantowane w stopniu jeszcze większym niż w nakręconej dwa lata temu pseudo- historycznej agitce „Rok 1612”. Antypolski utwór wielkiego pisarza Podstawą do scenariusza była głośna nowela Mikołaja Gogola pt. „Taras Bulba” napisana w 1842 r., czyli 10 lat po upadku polskiego powstania listopadowego. Mikołaj Gogol, światowej sławy pisarz i dramaturg rosyjski, pochodził z ukraińskiej szlachty prawosławnej. Jako literat był przeciwieństwem Tarasa Szewczenki piszącego poezje po ukraińsku i za to represjonowanego przez władze carskie (zabrany w sołdaty dla służby w Azji z pozbawieniem prawa do pisania i malowania)....

Pages