Divide et impera

Tak separatyzm przejawiał się w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej. Natomiast w okolicach ZSRR wyglądał nieco inaczej. W latach 20., za pomocą „piątej kolumny” utworzonej wśród rosyjskich obywateli o poglądach komunistycznych, ogłaszano państewka, na pomoc którym Kreml delegował militarne siły proletariackie, solidarne z dążeniami innych gnębionych robotników i chłopów. Tam, gdzie Rosjan-komunistów nie było, Stalin wymyślił inny skuteczny podział. Granice między państwami tak podzielono, że...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: