Blaski i cienie Karty Polaka

Karta Polaka na Ukrainie Według szacunków na Ukrainie o Kartę Polaka może wystąpić od 140 tys. do około pół miliona obywateli. Do chwili obecnej konsulaty polskie na terenach postradzieckich otrzymały ponad 16 tys. zgłoszeń, z których około 7 tysięcy należy do obywateli Ukrainy. Tylko ponad 50 proc. zgłoszonych otrzymało potwierdzenie przynależności do polskiego narodu. Edward Dobrowolski, kierownik wydziału konsularnego w Kijowie, nie ukrywa kłopotów z wydaniem KP: „W 2008 r. w Kijowie...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: