Blaski i cienie Karty Polaka

Karta Polaka na Ukrainie

Według szacunków na Ukrainie o Kartę Polaka może wystąpić od 140 tys. do około pół miliona obywateli. Do chwili obecnej konsulaty polskie na terenach postradzieckich otrzymały ponad 16 tys. zgłoszeń, z których około 7 tysięcy należy do obywateli Ukrainy. Tylko ponad 50 proc. zgłoszonych otrzymało potwierdzenie przynależności do polskiego narodu.

Edward Dobrowolski, kierownik wydziału konsularnego w Kijowie, nie ukrywa kłopotów z wydaniem KP: „W 2008 r. w Kijowie wydaliśmy 1017 Kart. O prognozowaniu statystyk trudno mówić, ponieważ w styczniu roku bieżącego przyjęliśmy 410 wniosków, a w lutym prawie o połowę mniej – 260....
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: