Na służbie rosyjskiego Imperium

Kto obudził rosyjskiego niedźwiedzia

W porównaniu z latami 90. w dzisiejszej Rosji odnotowuje się nagły wzrost organizacji szowinistycznych. Omijając liczne wiadomości o wydarzeniach związanych z ich działalnością, warto wykorzystać dane Centrum Sowa, które każdego roku publikuje raporty o ksenofobii, antysemityzmie i innych radykalnych formach społecznej nienawiści rozpowszechniających się w Rosji. Według tych danych w Rosji każdego roku zwiększa się działalność szowinistycznych, islamofobskich, antysemickich, neonacystowskich itd. organizacji. Z analizy raportów widać, że rosyjskie społeczeństwo ma nadzwyczaj bogatą strukturę ksenofobicznych organizacji. „...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: