Koliszczyzna

Rzeź humańska Rzeź humańska to jedna z największych zbrodni tej akcji, a jej przebieg świadczy o charakterze powstania i jego prawdziwych przyczynach. Humań był miastem centralnym posiadłości rodziny Potockich i przypominał prawdziwą twierdzę. Właściciel tych ziem, Franciszek Potocki, wyznaczył do administrowania Humańszczyzną Rafała Mładanowicza, mianując go wojewodą kijowskim. Wraz z Mładanowiczem do Humania przybył oddział żołnierzy, przywieziono też 32 armaty. W czasie koliszczyzny w...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: