Słowem o gospodarce

Jak to możliwe, że akt prawny, który z założenia miał chronić polskich małych i średnich przedsiębiorców z branży handlowej, przyczynił się do ich podziału? Odprysk ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele rykoszetem trafił w część polskich sklepikarzy, którzy ni z tego, ni z owego zostali zakwalifikowani do grona przedsiębiorców gorszej kategorii. Mowa o franczyzobiorcach. To zapewne niezamierzony efekt, bo przecież trudno przypuszczać, by autorzy ustawy tak sobie to wszystko zawczasu wymyślili, niemniej sprawa jest poważna i – jak to się mówi – do natychmiastowej korekty. Poważna, bo na naszych oczach ustawa pomału zabija część polskiego biznesu. Czas na to też jest dobry, bo temperatura dyskusji na temat skutków ustawy ograniczającej...
Niedawna konferencja „Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego” zgromadziła pracodawców, środowiska rynku finansowego oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Wszystkie te gremia są zainteresowane skutkami wprowadzenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która w listopadzie 2018 roku została podpisana przez prezydenta RP. Powstała ona jako odpowiedź na zasygnalizowany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postulat zwiększenia stopy oszczędności Polaków. W 2017 roku wyniosła ona bowiem w Polsce 4,36 proc., podczas gdy średnio w UE ukształtowała się na poziomie 10 proc. W naszym kraju występuje więc niedostatek oszczędności prywatnych gospodarstw domowych. Wprowadzony przez obecny rząd program dodatkowego i ...
Przez ostatnie lata wydaje się, że główne działania ZUS sprowadzają się do kontrolowania prawidłowości zasad wypłacania zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Szacuje się, że co roku Zakład przeprowadza kontrolę u ponad 500 tys. osób na zwolnieniach lekarskich. W większości przypadków są to kobiety w ciąży lub przebywające na zasiłku macierzyńskim. Do tej pory ZUS najczęściej kwestionował zasiłek macierzyński kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą. Prawo pozwalało im bowiem na podniesienie składki chorobowej, co oznaczało wyższy zasiłek chorobowy, a później macierzyński. Bywało, że tuż po założeniu działalności i opłaceniu jednej najwyższej składki w wysokości około 3,5 tys. zł przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości około 6 tys...
Sprawnie działające państwo powinno wyglądać jak dobrze prosperująca firma. A w każdej takiej firmie osoby odpowiedzialne za jej sukces są odpowiednio wynagradzane. Podczas wyborów politycznych decydujemy tak naprawdę o losie naszych wspólnych interesów. Jako wyborcy stajemy w roli pracodawców – wybrane przez nas osoby mają jak najlepiej dbać o nas i nasz narodowy majatek. Powierzenie tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji powinno wiązać się z odpowiednim wynagrodzeniem. Żeby państwo mogło się rozwijać, musi spełniać kryterium najwyższej jakości. A tę trzeba osiągnąć przez dobry wkład, czyli właściwie przygotowane osoby na odpowiednich stanowiskach. Specjalista w danej dziedzinie znający swoją wartość zażąda odpowiedniej opłaty. To...
Firmy jednoosobowe zakładane przez osoby fizyczne to ponad 2 mln podmiotów działających na polskim rynku, które funkcjonują na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas takie przedsiębiorstwo było bardzo silnie związane z osobą założyciela i w chwili jego śmierci nie było prostej możliwości płynnej kontynuacji funkcjonowania firmy, która często zwyczajnie kończyła działalność. Obecnie w wyniku wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym jednoosobowe firmy będą mogły płynnie przejść w ręce spadkobierców. W przestrzeni publicznej przez lata dominował pogląd, że nie da się rozwiązać kwestii dalszego funkcjonowania firm jednoosobowych po śmierci właściciela. Projekt rozwiązania problemu...

Pages