Słowem o gospodarce

Przez ostatnie lata wydaje się, że główne działania ZUS sprowadzają się do kontrolowania prawidłowości zasad wypłacania zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Szacuje się, że co roku Zakład przeprowadza kontrolę u ponad 500 tys. osób na zwolnieniach lekarskich. W większości przypadków są to kobiety w ciąży lub przebywające na zasiłku macierzyńskim. Do tej pory ZUS najczęściej kwestionował zasiłek macierzyński kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą. Prawo pozwalało im bowiem na podniesienie składki chorobowej, co oznaczało wyższy zasiłek chorobowy, a później macierzyński. Bywało, że tuż po założeniu działalności i opłaceniu jednej najwyższej składki w wysokości około 3,5 tys. zł przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości około 6 tys...
Sprawnie działające państwo powinno wyglądać jak dobrze prosperująca firma. A w każdej takiej firmie osoby odpowiedzialne za jej sukces są odpowiednio wynagradzane. Podczas wyborów politycznych decydujemy tak naprawdę o losie naszych wspólnych interesów. Jako wyborcy stajemy w roli pracodawców – wybrane przez nas osoby mają jak najlepiej dbać o nas i nasz narodowy majatek. Powierzenie tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji powinno wiązać się z odpowiednim wynagrodzeniem. Żeby państwo mogło się rozwijać, musi spełniać kryterium najwyższej jakości. A tę trzeba osiągnąć przez dobry wkład, czyli właściwie przygotowane osoby na odpowiednich stanowiskach. Specjalista w danej dziedzinie znający swoją wartość zażąda odpowiedniej opłaty. To...
Firmy jednoosobowe zakładane przez osoby fizyczne to ponad 2 mln podmiotów działających na polskim rynku, które funkcjonują na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas takie przedsiębiorstwo było bardzo silnie związane z osobą założyciela i w chwili jego śmierci nie było prostej możliwości płynnej kontynuacji funkcjonowania firmy, która często zwyczajnie kończyła działalność. Obecnie w wyniku wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym jednoosobowe firmy będą mogły płynnie przejść w ręce spadkobierców. W przestrzeni publicznej przez lata dominował pogląd, że nie da się rozwiązać kwestii dalszego funkcjonowania firm jednoosobowych po śmierci właściciela. Projekt rozwiązania problemu...
Korzyści płynące z tytułu funkcjonowania spółdzielni rolniczych dla gospodarek Europy i samych rolników są nieocenione. Wciąż jednak poziom zorganizowania polskich gospodarstw wynosi zaledwie 15 proc. przy niemal 100 proc. w krajach Europy Zachodniej. Wysoki poziom specjalizacji i koncentracji kapitału podmiotów działających w strukturach spółdzielczych pozwala na znaczne ograniczenie kosztów produkcji, poprawę pozycji negocjacyjnej na rynkach lokalnych i krajowym, daje możliwość korzystania ze sprzedaży łączonej, pozwala na wymianę doświadczeń, dywersyfikację ryzyka oraz konsolidację społeczną mieszkańców wsi. Dodatkowo, co pokazują przykłady wzorcowo funkcjonujących spółdzielni na rynku francuskim czy holenderskim, potrafią one skutecznie korzystać...
Minęło już 10 lat od niesławnego upadku banku Lehman Brothers. To właśnie wydarzenie uznaje się dziś za symboliczny początek światowego kryzysu finansowego. Wielki bank inwestycyjny z tradycjami upadł praktycznie z dnia na dzień, nie pomogły nawet najlepsze ratingi i wieloletnia historia tej instytucji. Świat finansów wstrzymał oddech. Co było potem, wiemy wszyscy aż za dobrze – kryzys! To słowo, którego przedstawiciele świata finansów i realnej gospodarki używali chyba najczęściej w ciągu ostatnich 10 lat. Obecnie nie brak głosów wieszczących kolejne załamanie. Jedni widzą je tuż za rogiem, inni oczekują go w perspektywie kilku lat. Niemal wszyscy są pewni, że nadejdzie. Bo nadejść musi, gospodarka funkcjonuje w cyklach – raz jest lepiej, a innym razem gorzej. Podobnie z giełdą....

Pages