Sierpień 2009

Moskwa. 22 sierpnia 1939 r. Ribbentrop, jako pierwszy cudzoziemiec, zostaje udekorowany Wielką Wstęgą Orderu Lenina. Mołotow, 31 października 1939 r., na V nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej: „Niemcy są w sytuacji państwa, które dąży do pokoju. Anglia i Francja są za prowadzeniem agresywnej wojny i przeciw zawarciu pokoju. O przywróceniu dawnej Polski nie może być mowy. Toteż bezsensownym jest przedłużanie obecnej wojny… Rząd angielski ogłosił, że dla niego celem wojny jest ni mniej, ni więcej tylko »zniszczenie hitleryzmu«. Czy nie do czasów średniowiecza, wojen religijnych, przesądów i zdziczenia prowadzą nas znów panujące klasy Anglii i Francji? Nie tylko nonsensem, lecz nawet zbrodnią jest dalsze prowadzenie tej wojny”.

Hitler, 21 sierpnia 1939 r.: „Nie mamy się co obawiać blokady. Rosjanie dostarczą nam ziarna, bydła, węgla, ołowiu, cynku…” (Pociągi z sowiecką pomocą dla III Rzeszy szły do końca – niemal mijały hitlerowców uderzających na ZSRR).

Berlin, 18 listopada 1940 r. Art. 2 z protokołu rozmów Mołotow–Ribbentrop: „Niemcy, Włochy, Japonia i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich zobowiązują się do respektowania wzajemnych, naturalnych stref wpływów”.

W maju 1941 r. więziony gen. Klemens Rudnicki zdobył od współtowarzysza niedoli strzęp „Izwiestii”. Były w nim 1-majowe pozdrowienia: „Związek Sowiecki był i jest zawsze przeciwny wojnom imperialistycznym. Niemcy napadnięte przez burżujską, imperialistyczną, kapitalistyczną Anglię prowadzą wojnę obronną. Anglia poniesie w tej wojnie zasłużoną karę z rąk niemieckiego proletariatu, na który Związek Sowiecki patrzy z braterską sympatią i w dniu święta przesyła mu wyrazy podziwu i zachęty”.

Po wojnie 20 tys. oficerów i podoficerów sowieckich zostało oddelegowanych do wojska polskiego. Liczba ta nie obejmuje tzw. doradców, cywilnych i „cywilnych”.

Według szacunkowej oceny ZSRR „wycisnął” po wojnie z Europy Wschodniej (w okresie 1945–1956) ogółem 20...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: