Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Propaganda władzy

Dodano: 09/12/2006 - 10/2006 NGP
Poprzednie miesięczniki
Ulotki i inne 14 grudnia 1981 r. w godzinach rannych do poszczególnych „ogniw partyjnych” wyjechały specjalne grupy aktywistów z KW PZPR. Plakaty i afisze rozklejano na słupach ogłoszeniowych, witrynach sklepowych, ogromnych planszach – zazwyczaj umieszczonych w centrum miast – oraz gablotach zakładowych. Na Dolnym Śląsku rozpowszechniano następujące ulotki-odezwy do społeczeństwa: „Mieszkańcy Wrocławia! Ekstrema »Solidarności« zepchnęła ojczyznę do stanu wojennego”; „Robotnicy! Nie pozwólcie wodzić się za nos politycznym bankrutom”; „Robotnicy! Apelujemy do Was o rozwagę...”; „Obywatele!!! Wprowadzenie stanu wojennego ma uchronić społeczeństwo polskie od katastrofy, chaosu, nędzy i głodu!”. Ulotki były w pierwszych dniach stanu wojennego opracowywane i drukowane w Śląskim Okręgu Wojskowym. Opracowano również specjalne odezwy skierowane do członków partii: „Do wszystkich członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”; „Koledzy! Dziś potrzebny nam jest przede wszystkim spokój!”; „Towarzysze! Członkowie PZPR”. Rozpoczęła się wojna „na murach” trwająca przez cały okres stanu wojennego. Ponadto dystrybuowano wśród członków partii materiały wydawane przez Wydział Informacji i Wydział Ideologiczny KC PZPR w postaci serii wydawniczych, jak np. „Prawda o polskiej kontrrewolucji”, „Na fałszywej fali”, „Dokumentacja polityczna” czy „W odpowiedzi na pytania”. Przygotowywano także dla radiowęzłów zakładowych krótkie serwisy informacyjne z komentarzem politycznym.
     
25%
pozostało do przeczytania: 75%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze