OJCOWIE LEWACKIEJ KONTRKULTURY

Filozofia podejrzeń

To teorie kwestionujące („odkłamujące”, „demistyfikujące”) etyczne zręby społeczeństw zachodnich. Już u Rousseau, Woltera i innych encyklopedystów zastępuje się chrześcijańskie prawo naturalne jego zlaicyzowaną wersją, która w słowa została ubrana w „Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela” (1789 r.). Nie przypadkiem dziś używa się określenia „human rights”, prawa człowieka. Tłumaczenie to nie jest adekwatne. „Rights” nie znaczy „prawa” (ang. laws), lecz „uprawnienia”, przez co kładzie się nacisk na roszczeniowe postawy „człowieka i obywatela”. Sprzyja temu zdeformowana (względem klasycznego ujęcia Adama Smitha) postać współczesnego liberalizmu...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: