Potępienie bezbożnego konsumpcjonizmu

Adhortacja „Querida Amazonia” jest – do pewnego stopnia – zaskoczeniem. I jedna, i druga strona sporu wewnątrz Kościoła spodziewała się po niej bardzo konkretnych zmian, ale w istocie do nich nie doszło. Dokument ten należy jednak przeczytać z uwagą, bowiem otwiera nowe obszary dyskusji, która toczona będzie przez najbliższe lata, a może nawet dziesięciolecia. 

Nie będę ukrywał, że byłem przekonany, i to na podstawie bardzo wiarygodnych informacji docierających z Watykanu i z wielu istotnych dla współczesnego Kościoła miejsc, że Franciszek w adhortacji podsumowującej Synod na temat Amazonii wprowadzi przynajmniej dwie zmiany w Kościele – jedną bardzo istotną symboliczną, a drugą ważną doktrynalnie. Pierwszą z nich miało być ograniczenie reguły celibatu i umożliwienie wyświęcania na kapłanów żonatych diakonów lub viri probati (mężczyzn żonatych, którzy z oddaniem służą Kościołowi); drugą – mniej prawdopodobną – jakieś otwarcie drogi do diakonatu kobiet. Oba te problemy były szeroko konsultowane, a z przecieków wynikało, że do części biskupów trafiły takie wersje dokumentu na temat Amazonii, w których obie te kwestie były wprowadzane. Ostatecznie jednak, po szerokiej dyskusji, a być może w efekcie wyników konsultacji wśród wielu episkopatów i teologów, dokument „Querida Amazonia” zapisów takich nie zawiera, a jedynie wzywa do modlitwy o powołania, a także o większą szczodrość misyjną skierowane do innych niż amazońskie episkopatów. 
Rewolucji zatem nie ma, a jako że stopniowo budowana atmosfera zmiany została przerwana milczeniem na ten temat, to nic nie wskazuje na to, by szybko miano do tej kwestii wrócić. Nie oznacza to jednak, że dokument ten nie jest ważny czy że nie należy go czytać z zainteresowaniem, bowiem tak się składa, że także w nim – jak w poprzednich dokumentach – zawierają się wszystkie cechy charakterystyczne tego pontyfikatu. Pierwszą z nich jest forma. Papież Franciszek jako metodę wyrażenia swojego przesłania dla...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: