WYGRYWAĆ W POLITYCE

Sztuka przekonywania

Mówca, Chris Wiedener, od dawna specjalizuje się w tematyce dotyczącej tego, jak odnieść sukces i być skutecznym przywódcą – w różnych dziedzinach życia. Od dawna podróżował po świecie, radząc, wykładając, ucząc. Swą specjalność połączył z polityką raczej niedawno, ale gdy to uczynił, zaangażował się w nią całkowicie.

Nastąpiło to niemal równolegle z wyborem Obamy. Dlatego, bo od razu rozpoznał, że wykrzykiwanie haseł: nadzieja, zmiana – bez bliższego ich sprecyzowania – brzmi sztucznie, fałszywie. Ale równocześnie przewidział, iż w dzisiejszym świecie wielu jego rodaków może to „kupić”.

Założył organizację online, w tej chwili jedną z najbardziej popularnych. I obecnie jeździ po kraju. starając się wspomagać, by nie rzec: uczyć (kształcić), skuteczności tych, którzy mogą stać się liderami wybranymi przez obywateli. Jego portal nazywa się Positively Republican – propaguje efektywne nastawienie, niezbędne u tych, którzy pragną kształtować rzeczywistość społeczną.

Wiedener ostudził salę podekscytowaną serią czysto politycznych wystąpień. Stwierdził, że istotniejszy niż wszystkie kryzysowe problemy jest faktyczny brak aktywnych, dynamicznych, śmiałych, etycznych, ale zdecydowanych, czyli skutecznych, przywódców.
Owszem, jest sporo „chętnych” (willing), ale niekoniecznie potrafiących (able) z tymi problemami naprawdę się zmierzyć.
Podróżując po kraju, napotkał wielu ludzi o znakomitych predyspozycjach przywódczych. Wszelako żadnym sposobem nie można było ich skłonić, by aktywnie włączyli się w politykę.

Stała się ona bowiem, widać nie tylko w Polsce, „krwawym sportem”, w którym dąży się do zniszczenia rywala. I wielu nie ma ochoty, aby wkroczyć na tę arenę, ryzykując zniszczeniem swego życia prywatnego.

Mimo to Wiedener postawił sobie za cel znalezienie, zwerbowanie, a następnie wspieranie tych, którzy są zarówno „willing”, jak i „able”, tj....
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: