Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Nieprawda nas zniewoli

Dodano: 31/01/2013 - Numer 1 (83)/2013
Kto się boi prawdy Jednym z takich mechanizmów jest usilnie propagowany relatywizm moralny. Według filozofów relatywizmu, wśród których czołowe miejsce zajmuje niemiecki naukowiec Jürgen Habermas, nie ma prawdy absolutnej, nie ma też wartości uniwersalnych, w świecie istnieją różne kultury, a one są uprawnione do stosowania różnych systemów moralnych, które sprzyjają realizacji chwilowych interesów jednostek i grup społecznych. Jednym z celów tej wyrosłej jeszcze z marksizmu- leninizmu teorii jest pozbawienie człowieka niepokoju sumienia, sumienia w ogóle. Wszystko da się wytłumaczyć, pod warunkiem, że obiekty tak pojętego prania mózgów poddadzą się propagandzie indywidualizmu, jako sposobu na realizowanie własnych i grupowych interesów. W ten sposób słowa z Ewangelii św. Jana, przytaczane często przez Jana Pawła II: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”, są groźne dla wszystkich, którzy chcą zapanować nad ludzkością, przejąć rząd dusz i pozbawić ludzi prawa do poszukiwania prawdy jako podstawowego warunku godnego i odpowiedzialnego życia w zgodzie z sumieniem. Jeśli go jeszcze mają, bo wszystko idzie ku pozbawieniu człowieka poczucia winy, skruchy i przebaczenia. Rezultatem tej „rewolucji moralnej”, u początku której było propagowanie w Związku Sowieckim pogardy dla zastanych, tradycyjnych wartości i pochwała „wolnej miłości”, co zostało z zapałem przejęte i rozpowszechnione w świecie zachodnim, jest moralny chaos i zagubienie milionów obywateli lepszego
     
20%
pozostało do przeczytania: 80%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze