Oblicza Świętości

Zakaz tworzenia wizerunków bierze się z literalnego pojmowania wersetu Księgi Wyjścia, w której Bóg mówi do Mojżesza: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą”.

Po nałożeniu na siebie wizerunków z Całunu Turyńskiego i Całunu
z Manopello zgadzają się zarówno proporcje twarzy, jak i ślady zranień


Według katolików jednak obraz jest nie tyle przedmiotem czci i...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: