Ekoszaleństwo

24 września 2007 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Václav Klaus mówił m.in.: „Politycy powinni dbać o to, aby koszty proponowanych przez nich działań nie były większe od efektów. [...] Muszą tak postępować również wtedy, gdy jest to niepopularne lub niezgodne z modą i polityczną poprawnością. [...] Skutki przyjęcia hipotezy o zmianach klimatycznych jako zagrożeniu realnym, powszechnym, aktualnym i spowodowanym przez działalność człowieka byłyby tak brzemienne, że powinniśmy zastanowić się dwa razy, zanim podejmiemy jakiekolwiek dalekosiężne decyzje. Obawiam się, że tak się jednak nie dzieje. [...]

Również ci politycy, którzy wierzą w istnienie powszechnego globalnego...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: