Olimpiada w państwie morderców

Kraj umęczonych kobiet „Jedna rodzina – jedno dziecko” – to slogan zatwierdzony przez KC Chińskiej Partii Komunistycznej, widniejący na dziesiątkach tysięcy billboardów rozmieszczonych w całym kraju. Zasada ta jest bez wyjątków stosowana w miastach. W tych okręgach wiejskich, które są słabiej zaludnione, dopuszcza się niekiedy posiadanie drugiego dziecka. W Chinach zawarcie związku małżeńskiego wymaga zgody władz. Podobne pozwolenie trzeba otrzymać na posiadanie dziecka. Po urodzeniu się...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: