Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Prorok Anatol

Dodano: 24/04/2009 - 38/2009 NGP
Poprzednie miesięczniki
Autor… Anatolij Golicyn urodził się w 1926 r. niedaleko Połtawy. W 1945 r. dostał się do szkoły artylerii w Odessie, skąd szybko przeniesiono go do kontrwywiadu wojskowego. W KGB pracował m.in. na odcinku amerykańskim, przygotowywał także projekt reformy służby pod kątem nowej strategii działania. Służył na placówkach dyplomatycznych w Wiedniu i Helsinkach. Właśnie stamtąd zdezerterował w grudniu 1961 r. i podjął współpracę z CIA. Początkowo przyczynił się do ujawnienia wielu radzieckich szpiegów działających na Zachodzie. Trudny charakter i jeszcze trudniejsze do uwierzenia informacje, które przekazywał, spowodowały, że zaczął tracić wiarygodność. Zaszkodziła mu także sprawa poszukiwania „kreta” w CIA o pseudonimie „Sasza”, którego ostatecznie nie udało się zidentyfikować. Wywołała ona prawdziwą „szpiegomanię” wewnątrz amerykańskiego wywiadu i bardzo mu zaszkodziła.…i jego dzieło Golicyn podzielił książkę na trzy części. W pierwszej prezentował podstawy teoretyczne komunistycznej strategii dezinformacji, opartej na myśli Lenina i Sun Tzu. Twierdził, że po 1956 r., widząc katastrofalne skutki gospodarcze, militarne i demograficzne stalinowskiego terroru, przywódcy ZSRR zdecydowali się na zmianę strategii podboju świata. Nie mając żadnych szans w konfrontacji militarnej, postanowili uczynić to podstępem. Miał on polegać na osłabieniu czujności Zachodu i jego siły militarnej oraz doprowadzeniu do konwergencji z państwami kapitalistycznymi na
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze