Dominik Smyrgała

Pionierzy deprawacji Pierwsze teoretyczne podstawy walki z chrześcijaństwem dał już sam Wódz Rewolucji. W swoim referacie pt. „Zadania związków młodzieży”, wygłoszonym na III Wszechrosyjskim Zjeździe Związków Młodzieży Komunistycznej (Komsomołu) w 1920 r., jasno stwierdzał, że etyka komunistyczna odrzuca etykę opartą na przykazaniach Bożych, a więc stanowiących podstawę zachodniego systemu wartości. Bóg i wszelka religia zostały uznane za narzędzia, za pomocą których klasy posiadające usprawiedliwiały wyzysk mas pracujących. U komunistów nie wchodziły w grę jakiekolwiek koncepcje inne niż stawiające w centrum uwagi człowieka i jego klasę społeczną. Moralność komunistyczna miała być w całości podporządkowana klasowej walce proletariatu i zniszczeniu starej moralności „burżuazyjnej”....
Autor… Anatolij Golicyn urodził się w 1926 r. niedaleko Połtawy. W 1945 r. dostał się do szkoły artylerii w Odessie, skąd szybko przeniesiono go do kontrwywiadu wojskowego. W KGB pracował m.in. na odcinku amerykańskim, przygotowywał także projekt reformy służby pod kątem nowej strategii działania. Służył na placówkach dyplomatycznych w Wiedniu i Helsinkach. Właśnie stamtąd zdezerterował w grudniu 1961 r. i podjął współpracę z CIA. Początkowo przyczynił się do ujawnienia wielu radzieckich szpiegów działających na Zachodzie. Trudny charakter i jeszcze trudniejsze do uwierzenia informacje, które przekazywał, spowodowały, że zaczął tracić wiarygodność. Zaszkodziła mu także sprawa poszukiwania „kreta” w CIA o pseudonimie „Sasza”, którego ostatecznie nie udało się zidentyfikować. Wywołała...
W grudniu 1961 r. w Helsinkach miało miejsce jedno z najważniejszych i najmniej znanych wydarzeń czasów zimnej wojny. W placówce CIA o azyl poprosił radziecki wicekonsul, Anatolij Klimow. Wkrótce wyjawił swoją prawdziwą tożsamość. Naprawdę nazywał się Anatolij Golicyn i był majorem KGB. Zaczął przekazywać informacje, które dla jednych stanowiły sygnał ostrzegawczy przed globalną ekspansją komunizmu, inni uważali je za wynurzenia opętanego teorią spiskową paranoika. Szczytowy moment krytyki nastąpił w roku nomen omen 1984, gdy Golicyn opublikował książkę „Nowe kłamstwa w miejsce starych”. Jednak już dwa lata później, wraz z początkiem pierestrojki, większość krytyków oniemiała ze zdziwienia. Prorokowane przez Golicyna porozumienie komunistów i opozycji w Polsce, kontrolowany rozpad ZSRR,...
Godzina prawdy Kryzys finansowy dotknął Rosję znacznie bardziej i przekształcił w kryzys gospodarczy znacznie szybciej, niż miało to miejsce w przypadku innych krajów uprzemysłowionych. W ciągu nieco ponad pół roku o ponad 70 proc. spadły indeksy dwóch głównych rosyjskich giełd (RTS i MICEX). Kapitalizacja tej drugiej zmniejszyła się z 460 mld do zaledwie 133 mld dol. Podobnie rzecz miała się z Gazpromem. Gdy w czerwcu jego wartość zbliżała się do 250 mld dol., jego prezes Aleksiej Miller zapowiadał, że do końca dekady osiągnie 1 bln i będzie największą firmą na świecie. Dziś kapitalizacja koncernu wynosi zaledwie 76,7 mld dol. O ile wcześniej 40 mld długów koncernu nie miało wielkiego znaczenia, dziś stanowi już ponad 50 proc. jego wartości. W okresie od sierpnia 2008 r. do...