Rok 1989

Dodano: 30/03/2009 - 37/2009 NGP
Poprzednie miesięczniki

Zabetonowany mit Współczesne stwierdzenie jednego z naszych lepszych historyków: „w przeciwieństwie do takich krajów, jak Czechosłowacja, NRD czy Rumunia, gdzie zaangażowanie Kremla (w tym zwłaszcza radzieckich służb specjalnych) w animowanie zmian politycznych było znaczące, w Polsce wpływ ten – w świetle znanych obecnie dokumentów i faktów – był raczej ograniczony” – nie przekonuje mnie, bo mija się z podstawową logiką. Za sensowniejsze uważam ówczesne zdanie francuskiego dziennikarza: „Oczywisty był ten zamysł w DDR, gdzie pojechał Gorbaczow z pocałunkiem śmierci dla Honeckera, szykując jednocześnie drużynę partyjnych pseudoreformatorów [...] Niedawno ujawniono, jak czeska bezpieka, wspomagana przez KGB, usiłowała sterować biegiem wydarzeń w Czechosłowacji. [...] Nie wiemy wciąż dokładnie, jak wyglądały tego rodzaju projekty w odniesieniu do Polski. Być może poznamy jeszcze ciekawe szczegóły kulisów i genezy Okrągłego Stołu”. Otóż nie poznamy. Wiele wskazuje na to, iż żadnych oficjalnych dokumentów nie było. Polskie świadectwa wspomnieniowe etc. są zaś pisane przez ludzi, którzy jeśli nawet byliby zorientowani, to z pewnością tego nie ujawnią. Króluje i królować będzie zabetonowany, jednostronny mit. Propagowany niemal przez wszystkich. Obserwujemy dziwne zjawisko – o ile w przypadku lat 1980 i 1981 mówi się stale o ZSRR (nie będę tu pisał, co, wbrew dokumentom, plecie się na temat W. Jaruzelskiego), o tyle w przypadku wydarzeń z 1989 r. Wielki

     
8%
pozostało do przeczytania: 92%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze