Kryptanazja w cieniu eutanazji

Jak to wygląda w praktyce? Państwem, które jest niewątpliwie pionierem w forsowaniu eutanazji na świecie, pozostaje Holandia. Od 1973 r. proceder ten był tam praktykowany i chociaż odbywał się bezprawnie, to władze przymykały nań oczy. Dopiero w kwietniu 2001 r. eutanazja została oficjalnie zalegalizowana. Od 1990 r. specjalne komisje rządowe sporządzają wyczerpujące raporty na temat owej praktyki. Dane, które wyłaniają się z tych sprawozdań, każą spojrzeć na opisywane zjawisko inaczej, niż czyni to większość mediów.

Kryptanazja w liczbach

Okazuje się, że ponad 11 proc. wszystkich zgonów w Holandii stanowi tzw. kryptanazja, czyli eutanazja...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: