Przed SIERPNIEM: Opozycja przed opozycją

Panuje przekonanie, że opozycja wobec PRL-u powstała dopiero w latach 60., ściślej,  po wydarzeniach roku 1968, a w sposób trwały zawiązała się w Komitecie Obrony Robotników w 1976 r. Dotyczy to opozycji zorganizowanej i występującej już jawnie w ograniczonym życiu publicznym PRL-u. Była to jednak, co warto podkreślić, opozycja wtórna wobec systemu komunistycznego. Pierwszą była opozycja polityczna i zbrojna lat 40., która od razu przeciwstawiła się panowaniu systemu komunistycznego w Polsce.

Po zdławieniu opozycji zbrojnej i politycznej istniał nadal wyraźny opór społeczny, tępiony mimo braku organizacji, ale wybuchający co jakiś czas w przełomowych wydarzeniach lat 1956, 1968...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: