Miłość nieprzyjaciół

Skąd niechęć niektórych duchownych wobec lustracji w Kościele?

Czasem wspomina się o lustracji przedstawicieli zawodów zaufania publicznego: dziennikarzy, wykładowców, adwokatów i właśnie duchownych. Wydaje mi się, że niechęć wśród księży pojawia się, gdy przyjmuje się, że duchowieństwo miałoby być pierwszą grupą społeczną w ten sposób lustrowaną, zaś przedstawiciele innych zawodów zaufania społecznego mieliby być „chwilowo” pominięci.

A może jest tak, że część duchowieństwa jest niechętna lustracji w Kościele, bo obawia się jej wyników?

Pojedynczy księża, którzy współpracowali z SB, mogą się tego obawiać. Natomiast jeśli...
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: