CZERWONA LEGENDA POWSTANIA

Co pisano o godzinie „W” w czasach PRL, czyli opluwanie powstania warszawskiego, które trwa w III RP

„Rozkaz, który mimo dramatycznych ostrzeżeń, że powstanie najpewniej zakończy się zagładą ludności i miasta, został wydany. Pozytywne propagandowe efekty powstania oraz zadane Niemcom straty nijak się mają do rozmiarów tragedii” – to wypowiedź sprzed kilku lat senatora SLD Zdzisława Jarmużka, przedrukowana przez „Głos kombatanta Armii Ludowej”. Pisemko to ówczesny szef Urzędu ds. Kombatantów Jacek Taylor oskarżył o fałszowanie najnowszej historii Polski i wyszydzanie narodu polskiego. „Głos kombatanta…”, skupiający „ludowych” partyzantów, ubeków i innych „...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: