William Clark – polityk niesłusznie zapomniany / Uwolnić Europę Wschodnią z sowieckiego uścisku

William Clark sprowadził do biura Rady Bezpieczeństwa Narodowego grupę antykomunistów doskonale znających Rosję. Nigdy przedtem tak spójny i kompetentny zespół nie opracowywał polityki USA wobec ZSRS.

Chyba nikt w Polsce nie zwrócił uwagi, że 10 sierpnia 2013 r. zmarł William Patrick Clark, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Ronalda Reagana w okresie od 4 stycznia 1982 r. do 17 października 1983 r. Trudno się nawet temu dziwić. „Kto z Państwa słyszał o Williamie Clarku?” – pytał Tomasz Pompowski w tytule swojego artykułu w „Nowym Państwie” z 2008 r., zauważając, że „polityk administracji Ronalda Reagana, który najbardziej przysłużył się Polsce, jest niemal nieznany opinii publicznej”.
A jednak o Clarku powinniśmy pamiętać, ponieważ w zwycięskiej „wojnie Reagana” przeciw ZSRS Clark był jego „szefem sztabu” i to pod jego kierownictwem opracowano plan kampanii. Bez Clarka trudno byłoby tę wojnę wygrać. Być może był jedynym człowiekiem, który był w stanie zebrać, zorganizować i poprowadzić zespół ludzi na tyle kompetentnych i zaangażowanych, by wizję Reagana wprowadzić w życie.
Ponieważ wiedzę biograficzną na temat Clarka można odświeżyć sobie, zaglądając do wspomnianego artykułu Tomasza Pompowskiego, dziś przypomnijmy okoliczności, w jakich doszło do opracowania zwycięskiej strategii wobec ZSRS, i zobaczmy, jak przedstawiano jego osobę i dokonania w mediach i w przekazie historycznym.

RBN jest martwa
Żeby docenić rolę Clarka, trzeba poznać sytuację panującą przez pierwszy rok w administracji Reagana, kiedy doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego był Richard Allen. Spięcia między sekretarzami stanu i doradcami od bezpieczeństwa w poprzednich administracjach skłoniły Reagana do pomniejszenia roli doradcy. Okazało się to jednak błędem, ponieważ zabrakło ośrodka formułującego politykę widzianą szerzej niż sama dyplomacja, czemu służyć miała Rada Bezpieczeństwa Narodowego (ang. NSC...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: