W pierwszym opisie miejsca katastrofy nie ma pancernej brzozy

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA

Smoleńsk, dnia 10 kwietnia 2010 r.
Czas rozpoczęcia czynnosci,15.05
Czas zakończenia czynności, 20.12
(...)
W wyniku przeprowadzenia oględzin ustalono:

Oględziny są przeprowadzane na odcinku terenu (pas leśny) położonym w odległości około 35 metrów od garażu nr 329, Spółdzielni Garażowej „Awtomobilist-2” znajdującej się w rejonie zadnieprowskim Smoleńska oraz 200 metrów (około) od Smoleńskiego Zakładu Agregatów Samochodowych „SAAZ” w kierunku na wschód. W kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok. 1400 m od zakładu znajduje się masyw leśny, w jego końcowej, zachodniej części rośnie drzewo (brzoza), którego wierzchołek na wysokości ok. 17 metrów jest odłamany. Prawdopodobnie z tym drzewem nastąpiło początkowe zderzenie samolotu.

Dalej kierując się w kierunku północno-zachodnim jest pole o wymiarach 200x250 m. Pole jest pokryte suchą trawą. Kierując się na północny zachód w odległości około 210 metrów wzdłuż końcowej północno-wschodniej części danego pola od wymienionej brzozy stoi kolejna brzoza. Brzoza ta na wysokości ok. 4,20 metra od podstawy jest obłamana. Dalej w kierunku na północny zachód w odległości około 2 metrów od wymienionej brzozy, z zachodu na wschód, przechodzi polna droga. Dana polna droga prowadzi od Spółdzielni Garażowej „Awtomobilist-2”.

Za polną drogą znajduje się pole o wymiarach około 30x40 metrów. Po lewej stronie pola znajduje się pas leśny o szerokości około 20 metrów. W końcowej, prawej części wymienionego pasa leśnego, w kierunku północno-zachodnim, na szerokości ok. 5 metrów i długości 20 metrów znajduje się kilka drzew z obłamanymi wierzchołkami.

Z lewej strony równolegle do pasa leśnego przechodzi droga asfaltowa. Droga przechodzi z południa na północ.

Dalej w kierunku północno-zachodnim znajduje się opuszczona działka przyzagrodowa o wymiarach 30x55 metrów. Działka przyzagrodowa jest...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: