Śledztwa smoleńskie urągają przyzwoitości

Putin wskazał jako podstawę Załącznik 13 do Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Kto, kiedy i na jakiej podstawie albo z jakich powodów na to się zgodził?! Nie było i nie mogło być – w sensie prawa międzynarodowego – żadnej rzekomej umowy ustnej między premierami RP i FR. Istniała obowiązująca umowa z 1993 r., której nikt nie wypowiedział.

Ponadto, zgodnie z art.3 Konwencji Chicagowskiej, jej unormowania (podobnie unormowania załączników do niej) odnoszą się wyłącznie do cywilnej komunikacji lotniczej, nie znajdują zaś zastosowania do lotnictwa państwowego, m.in. w służbie wojskowej. O tym, że samolot TU-154M należał do polskiego lotnictwa wojskowego,...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: