New Age dla starych i młodych

Poprzednie miesięczniki

Anachronizm w psychodelicznym futerku Materializm głosi, że sfera duchowa nie istnieje. Chrześcijaństwo w swym głównym nurcie uznaje kompetencje nauk ścisłych w kwestii prawd o przyrodzie, zostawiając religii badanie prawidłowości świata duchowego. New Age głosi możliwość skutecznego i prawdziwego poznania rzeczywistości duchowych ludzkimi zmysłami oraz metodami naukowymi. W rzeczywistości jest jedynie nowym wcieleniem religii naturalnych. Szamanizmu, animizmu i fetyszyzmu, słowem, pogaństwa. Setki metod transowych i psychotechnik, nauczanych na tysiącach kursów i warsztatów New Age, to jedynie pozbawione kontekstu religijnego praktyki szamańskie: techniki transowe i medytacyjne. New Age to zjawisko społeczne i religijne, odgrywające istotną rolę w społeczeństwach zachodnich od lat osiemdziesiątych XX wieku. Oprócz tego, że New Age jest uniwersalnym światopoglądem, jest ruchem społecznym opartym na sieci instytucji grup i osób oraz rodzajem kultury alternatywnej wobec chrześcijaństwa. Na New Age można spojrzeć też jako na rodzaj herezji, podobnej do arianizmu (Chrystus tylko prorokiem) czy doketyzmu (Absolut obecny tylko symbolicznie). Nowa Era to także rodzaj postępowej utopii społecznej. Podobnie jak wcześniej komunizm i naiwny scjentyzm, New Age obiecuje raj na ziemi. Rozwiązanie wszystkich problemów trapiących ludzkość. Wśród środowisk Nowej Ery dość rozpowszechnione jest mniemanie, że w 2012 roku nastąpi „kwantowy skok świadomości ludzkości”. Wtedy,

     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze