Reklamowy zawrót głowy

Spojrzenie w przeszłość

Reklama towarzyszy ludzkości od chwili, gdy jeden człowiek zaczął z drugim prowadzić handel. Jej termin wywodzi się z łaciny i ma oczywisty związek ze sprzedażą. Pierwotnie łacińskie słowo clamare oznaczało „głośno wołać”, „przywoływać”, ale także „wyraźnie wskazywać”, „świadczyć”. Było określeniem na czynność przywoływania klienta do kramu czy warsztatu i zachęcania do kupna. Podczas prac archeologicznych prowadzonych w Pompei znaleziono na tamtejszych murach kilka tysięcy napisów o charakterze reklamowym. Wśród nich także coś, co dzisiaj nazwalibyśmy reklamą wyborczą: afisze zachęcające do głosowania na Procliniusa, człowieka skromnego...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: