Dużo masz, dużo dasz

Opiekuńcze państwo

W 1938 r. papież Pius XI w swojej encyklice Quadragesimo anno („Lata czterdzieste”) napisał: „Nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej; co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego nie wolno jej wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie wielką szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełniać i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym”. Oznacza to, że państwo powinno odgrywać służebną rolę w stosunku do swoich członków tylko w tym zakresie, w którym społeczności niższego rzędu mogą napotykać...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: