Emilia Malessa opowieść o honorze

To postać heroiczna, a zarazem tragiczna, co oddają słowa, jakie wypowiedziała na krótko przed śmiercią: „Poniosłam klęskę na wszystkich odcinkach swego życia”. Ale czy na pewno? Czy klęska nie była jednak zwycięstwem?

Pod okiem Stalina

Warszawa, grudzień 1945 r. (ściśle tajne): „Meldunek zastępcy doradcy NKWD przy MBP Polski S.P. Dawidowa dla komisarza ludowego spraw wewnętrznych ZSRR Ł.P. Berii o aresztowaniu kierownictwa organizacji Wolność i Niezawisłość, utworzonej na bazie Armii Krajowej: 14 sierpnia br. główny dowódca Armii Krajowej RZEPECKI wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej [mowa oczywiście o rozwiązaniu następczyni AK – Delegatury Sił...
[pozostało do przeczytania 96% tekstu]
Dostęp do artykułów: