Obalenie psychiatryków

Jeden z pacjentów w Gostyninie wzbudzał powszechny respekt. Kiedyś powiedział, że jest ciekaw, jak smakuje ludzka wątroba… Gostynin jest ośrodkiem o wzmożonym nadzorze, m.in. dla pacjentów niebezpiecznych, u których rozpoznano chorobę psychiczną i którzy dokonali czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej oraz istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dokonają podobnego ponownie. Ponieważ są chorzy, nie mogą być umieszczeni w zakładzie karnym. Przymusowa hospitalizacja, czyli...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: