Promienny uśmiech Pani Zofii

Stefan Korboński, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z PSL, podczas wojny był szefem Kierownictwa Walki Cywilnej i członkiem Komendy Głównej AK, a po porwaniu przez Sowietów w marcu 1945 r. szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego został ostatnim delegatem rządu RP na uchodźstwie. Zofia działała w konspiracji u boku męża od samego początku. Była współ­organizatorką radiostacji „Świt”. Szyfrowała i przekazywała do Londynu najważniejsze wiadomości z okupowanej stolicy i całego kraju. Komunikaty te można było następnie usłyszeć w Polsce przez radio, które nadawało z Anglii. Tą drogą informowano o panujących wśród ludności nastrojach, o dokonanych przez okupanta egzekucjach, o likwidacji warszawskiego getta i rozpoczęciu przez Niemców eksterminacji Żydów, przekazywano także wieści z pola walki podczas Powstania Warszawskiego.

Korboński wspominał po latach, że kiedy w lipcu 1942 r. przesłał do Londynu depesze informujące o tym, że na ulicy Stawki do wagonów towarowych ładuje się codziennie po 7000 Żydów i wywozi na wschód, do Majdanka, na pewną śmierć przez zagazowanie, BBC z początku zareagowało na te wiadomości nieznanym z wcześniejszej praktyki milczeniem. Korboński domagał się uporczywie wyjaśnienia tej dziwnej ciszy. Po kilku dniach przyszła lakoniczna odpowiedź: „Nie wszystkie wasze depesze nadają się do publikowania”. Jak się później okazało, BBC nie dawało wiary tym doniesieniom, uznało je za przejaw prowadzonej przez Polaków antyniemieckiej propagandy wojennej. Dopiero miesiąc później, po ich potwierdzeniu z innego źródła, informacje zaczęto dopuszczać do publicznej wiadomości.

– Jak Pani walczyła wtedy ze strachem?

Pani Zofia uśmiecha się. – Wie pani, ja byłam bardzo młoda i naprawdę nie bałam się o siebie. Nigdy nie myślałam, że mogę zginąć. (śmiech) To bardzo zabawnie brzmi. Może głupio nawet, ale jak człowiek jest młody i jest coś do zrobienia, co go naprawdę bierze, w co wierzy, to robi to bez wahania....
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: