Agata Kłopotowska

Zagubiona Europa Kryzys europejski rozpoczął się przeszło 90 lat temu. A może jeszcze wcześniej? I nie tylko nadal trwa, ale ciągle się pogłębia. Europa, szczególnie Europa Zachodnia – zdaniem Weigla – przypomina duchową pustynię. Horyzont ludzkich poszukiwań i pragnień spłaszczył się oraz dramatycznie zawęził. Zniknął odwieczny punkt oparcia w rzeczywistości transcendentnej. Zapanowała „ultradoczesność”, a wraz z nią nienasycony konsumpcjonizm, egoizm i samozadowolenie, które jednakże najwidoczniej nie zaspokajają potrzeb ludzkiego serca. Obserwujemy bowiem to, co w adhortacji Ecclesia in Europa (Kościół w Europie, 2003), wielokrotnie przypominanej przez Weigla, Jan Paweł II określił jako „niepokojące oznaki gaśnięcia nadziei, wyrażające się nieraz (...) w agresji i przemocy”, ale...
Stefan Korboński, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z PSL, podczas wojny był szefem Kierownictwa Walki Cywilnej i członkiem Komendy Głównej AK, a po porwaniu przez Sowietów w marcu 1945 r. szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego został ostatnim delegatem rządu RP na uchodźstwie. Zofia działała w konspiracji u boku męża od samego początku. Była współ­organizatorką radiostacji „Świt”. Szyfrowała i przekazywała do Londynu najważniejsze wiadomości z okupowanej stolicy i całego kraju. Komunikaty te można było następnie usłyszeć w Polsce przez radio, które nadawało z Anglii. Tą drogą informowano o panujących wśród ludności nastrojach, o dokonanych przez okupanta egzekucjach, o likwidacji warszawskiego getta i rozpoczęciu przez Niemców eksterminacji Żydów, przekazywano także...