Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

TRÓJKĄT NIE-WEIMARSKI

Dodano: 31/10/2010 - Numer 10 (56)/2010
Modernizatorzy Unii Zanim do kurortu przybył prezydent Rosji, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy ustalili wspólne stanowisko w sprawach unijnych. Zaproponowali, by zwiększenie sankcji w postaci nakazu składania depozytów finansowych objęły te kraje członkowskie strefy euro, które będą miały „nadmierny deficyt”. Dotychczas kompetencja ta należała tylko do Komisji Europejskiej, teraz sankcje, nawet prewencyjne, za łamanie paktu stabilizacyjnego miałaby prawo nakładać automatycznie na okres sześciu miesięcy także Rada Europejska, czyli szczyt 27 szefów państw lub premierów członków Unii zbierający się minimum dwa razy do roku (nie mylić z Radą Europy). Zważywszy, że sama Francja ma potężny deficyt i nic nie zapowiada jego zmniejszenia, realizacja tych planów może w praktyce oznaczać, iż oba państwa będą narzucały swe decyzje Unii, posługując się pretekstami ekonomicznymi, zaś Paryż wykorzysta swą pozycję do uniknięcia zastosowania sankcji wobec siebie. Sarkozy i Merkel zapowiedzieli też dążenie do rewizji traktatów europejskich i ratyfikacji poprawek do 2013 r., wtedy bowiem ma wygasnąć fundusz pomocy euro i mechanizm stabilizacji waluty europejskiej, który oba państwa chcą przedłużyć, tworząc permanentny system nadzoru i zachowania stabilności finansowej Unii przy udziale sektora prywatnego. Oba państwa zaproponowały, by przyjąć wobec krajów, które naruszają zasady unii gospodarczej i monetarnej (Economic and Monetary Union), zasadę zawieszenia prawa głosu w
     
21%
pozostało do przeczytania: 79%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze