W KOMUNISTYCZNYM GORSECIE SŁUŻALCZOŚCI

Konstytucyjna hierarchia pozwalała komunistom na traktowanie sądów i prawodawstwa jako narzędzia ochrony władzy i strażnika partyjnych interesów. O żadnej niezawisłości i niezależności nie mogło być mowy. Brak norm prawnych chroniących obywatela przed samowolą rządzących ujawniał natomiast całkowitą fikcyjność praw obywatelskich. Prawo stanowione w PRL było prawem rządzących, dawało partii pełnię władzy nad obywatelem oraz umożliwiało zwalczanie istniejącej i potencjalnej opozycji.

Zmiany fasadowe i pozorowane

III RP – zbudowana na fundamencie państwa komunistycznego, dziedzicząc jego struktury i aparat represji – zachowała również w niezmienionym...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: