Marzec’68 – pochlebne plotki i miażdżące cyfry

Bunt 1968 r. nie był kaprysem jednego środowiska, lecz miał charakter pokoleniowy i ogólnonarodowy! Demonstracje w Gdańsku, Wrocławiu i w Krakowie, właśnie dzięki dołączeniu się nie-studentów przewyższyły liczebnością Warszawę! Ruch warszawski odegrał rolę detonatora, ale rozlewając się po kraju, stawał się buntem młodzieży wszystkich środowisk.

Marzec 1968 r. pozostaje zakłamany – zakłamywali go bowiem niemal wszyscy. Z jednej strony, propaganda partyjnej frakcji „Chamów”, mających do dyspozycji środki masowego przekazu, lecz także niejawne materiały SB, z drugiej – frakcja partyjnych „Żydów”, która na emigracji dorwała się do „wolnych” mediów i zamieniała...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: