Zrozum, abyś uwierzył, uwierz, abyś zrozumiał

Wiara jako poznanie Aby odpowiedzieć na pytania postawione powyżej, trzeba dokonać kilku sprostowań. Chrześcijaństwo nigdy nie może zostać „pozbawione swojego własnego rozumu”, ale może się go pozbawić konkretny katolik. Chrześcijaństwo nie może także stracić swojego nadprzyrodzonego charakteru, ale konkretny katolik może wyrzec się nadprzyrodzonych środków pozwalających mu czerpać z owoców Odkupienia. I wreszcie, „rozum sekularny” nie „wnika do religii”, ale raczej wiara konkretnych katolików...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: