Mesjanizm polskiej socjalprawicy

Porównanie aktu rozumowania do wymiany materiału genetycznego nosi znamiona materializmu – tradycji leżącej u podstaw marksizmu–leninizmu. A zatem, jeszcze zanim Paweł Rojek zaczął swój partnerski związek z lewicą, okazuje się, że już dawno tkwił w jej troskliwych objęciach. Powyższe założenie przebija wyraźnie w deklaracji opublikowanej przy okazji numeru „Pressji” poświęconego ideom lewicowym: „Formułujemy nowy program prawicowego heterointelektualizmu: należy interesować się lewicą, mówić...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: