Wojna o prywatność

Na własne życzenie

Jednym z aspektów naszego informatycznego świata jest utrata prywatności na własne życzenie. Najprostszym przykładem są blogi. Przez całą historię ludzie pisali pamiętniki. Zapiski te, niemal zawsze głęboko osobiste, były formą wypowiedzi poza konwenansem i osobistą cenzurą, rodzajem terapii. Jednak z reguły trzymano je pod kluczem, czasem pozwalając na ich odczytanie dopiero po śmierci autora. W naszych czasach pamiętniki o nazwie blogi umieszcza się co dzień na stronach internetowych. Są powszechnie dostępne i często stanowią przedmiot publicznych dyskusji.

Część z tego internetowego ekshibicjonizmu wynika z pewnej nieświadomości...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: