Chińscy szpiedzy

Drugi zawód

Głównym źródłem informacji wywiadu chińskiego nie są wcale wysoko wykwalifikowani szpiedzy. Tylko 20 proc. informacji otrzymywanych jest poprzez agentów, za pomocą satelitów czy podsłuchu. Najcenniejszymi i najefektywniejszymi informatorami są nierzucający się w oczy cywile. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ChRL rekrutuje studentów, naukowców wyjeżdżających na stypendia, pracowników przemysłu nowych technologii wyjeżdżających za granicę na kontrakty, często podróżujących biznesmenów czy też mieszkających za granicą obywateli chińskiego pochodzenia.

Wszystko zaczyna się niewinnie, od spotkań towarzyskich, potem przychodzi...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: