Obywatele drugiej kategorii

Dodano: 24/04/2008 - 26/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki

Przywileje pobytu stałego W poszukiwaniu lepszego zarobku mieszkający na wsi udają się do miast, które oferują to, czego prowincja nie może: długoterminowe, a nie tylko sezonowe zatrudnienie. W 2007 r. liczba tzw. migrujących robotników pracujących w dużych miastach chińskich wyniosła, według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, 150 mln. W ciągu ostatnich 20 lat to oni wypracowali 16 proc. produktu krajowego brutto ChRL. Jeszcze kilka lat temu przybysz ze wsi, pragnący pozostać w mieście dłużej niż trzy dni, musiał najpierw zgłosić się na tamtejszy komisariat policji, aby otrzymać meldunek, i jeśli miał zamiar podjąć pracę, zobowiązany był przedstawić dokument wystawiony przez pracodawcę w danym mieście. Po rozpoczęciu pracy od czasu do czasu musiał się zgłaszać na posterunek w celu kontroli. Od 2005 r. władze miast uprościły te procedury, ale nadal przybywający ze wsi muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt, z reguły tymczasowy. Tylko nieliczni mają szansę otrzymania prawa stałego pobytu w mieście, z czym wiążą się pewne przywileje: prawo do emerytury, edukacji, opieki medycznej czy kupony na tańszą albo wręcz darmową żywność. Stały pobyt daje także prawa do korzystania z tzw. systemu podstawowych ubezpieczeń medycznych. Przybywający ze wsi nie są objęci tym programem. Artykuły 70–73 kodeksu pracy mówią o „prawie wszystkich obywateli do pomocy materialnej ze strony państwa w wypadku choroby, wypadku przy pracy czy niepełnosprawności”. Raport
     
13%
pozostało do przeczytania: 87%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze