Stresująca bezstresowość

Młodzi gniewni

Masowe wystąpienia młodzieży są znacznikiem naszych czasów, wzięły swój początek z marszów protestacyjnych przeciwko wojnie wietnamskiej. (Chociaż od zawsze młodzież z największą ochotą brała udział w walkach ulicznych). Studenci amerykańscy podczas manifestacji pokojowych palili swoje karty powołania do wojska. W 1968 r. studenci francuscy wobec braku kart powołań zaczęli palić uniwersytety, a uczniowie starszych klas licealnych czynnie im w tym pomagali. Pretekstem był brak „społecznej zgody” na reformę szkolnictwa. Pozór równie dobry, jak greckie zawołanie: „Precz z mordercą”. A ponieważ w drugiej połowie XX w. nastąpił gwałtowny rozwój...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: