Nagroda w pigułce

Chaos, który towarzyszy tematyce uzależnień, dosyć trafnie opisuje zaproponowana w 1984 r. na łamach pisma naukowego „Abuse” definicja uzależnienia autorstwa Burglassa i Shaffera, głosząca, iż uzależnieni to: „Pewna grupa osób zażywająca pewne substancje w pewien sposób, który  w pewnych okresach historii jest nie do zaakceptowania przez pewną grupę osób, z powodów pewnych i niepewnych”.

Większość ludzi nie ma wątpliwości, w jakiej sytuacji można mówić o rzeczywistym i realnym uzależnieniu. Jest to myślenie pokrewne definicjom stosowanym przez terapeutów do lat 80., zawierające dosyć subiektywną ocenę, kiedy można mówić o uzależnieniu – gdy chodzi o zachowania nawykowe, częste,...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: