Generacja 1988

Federacja Młodzieży Walczącej

Skoro ówczesna młodzież nastoletnia zdecydowała się rzucić rękawicę okupantowi, musiała poszukać właściwych form i gotowych wzorców dla swojej działalności. W latach 80. powstało i krótko po tym zakończyło swój żywot bardzo wiele anty-komunistycznych organizacji uczniowskich. Swoistym wyjątkiem była Federacja Młodzieży Walczącej (FMW), powołana latem 1984 r. i prężnie rozbudowująca swoje struktury organizacja, która wprowadziła setki swoich wychowanków w burze przełomu 1988 i 1989 r. Deklaracja ideowa „federacji”, opublikowana z początkiem 1985 r. w Warszawie, stawiała przed nią jasne cele i bynajmniej nie zawężała jej pola działania do szkół średnich: „Od 40 lat trwa nieprzerwana walka o wolność i niepodległość. […] Młodzi stanęli w pierwszym szeregu walczących z totalitarną władzą. […] Organizacja nasza stawia sobie jeden cel – niepodległą i demokratyczną Polskę. […] Będziemy się przeciwstawiać konformizmowi i zobojętnieniu wobec spraw społeczeństwa, kraju i świata. Środkami do osiągnięcia tego celu są: działalność propagandowa, przez niezależne pisma i ulotki, oraz działalność kół samokształceniowych i bibliotek. Chcemy, aby komórki FMW powstały we wszystkich szkołach, uczelniach i zakładach pracy. […] Popieramy żądania przywrócenia w Polsce pluralizmu związkowego, stwierdzamy jednak, że celem ostatecznym naszej walki jest Polska Niepodległa”.

Federacja Młodzieży Walczącej, topienie marzanny – kukły Wojciecha Jaruzelskiego, Sopot 1988 r.

Jak widzimy, chłopcy i dziewczęta z FMW dostrzegali pożytek idący zarówno z edukacji, jak i naprzykrzania się systemowi. „Zapatrzeni w historię AK i Kedywu stworzyliśmy […] Grupy Wykonawcze FMW. Grupy Wykonawcze dla Federacji miały być tym, czym dla Armii Krajowej było Kierownictwo Dywersji – oczywiście we właściwej skali” – opowiada Mariusz Wilczyński, założyciel FMW w Gdańsku. Opisów technik drukarskich konspiratorzy doszukiwali...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: