Co jest ukrywane

Zgłoszony 05.03.1988 r. postulat pluralizmu na poziomie zakładu bez prawa używania nazwy „Solidarność” został odrzucony w Magdalence przez generała Kiszczaka – albo powstanie „Solidarność” od razu z krajową czapą, albo wcale. Niektóre z propozycji zgłoszonych 14.09.1985 r. też nie weszły w życie. 19.04.1989 r. zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ze strukturą terytorialną. Natomiast najważniejszy warunek został przyjęty. Nowa „Solidarność” podjęła się przekonania społeczeństwa o zbawiennej roli bezrobocia, o korzyściach ze sprzedawania fabryk, o braku alternatywy dla planu Balcerowicza.

Pozostaje pytanie – czy naprawdę została sporządzona lista osób, które do...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: