Piskorowice 18 IV 1945 - Przyczyny i przebieg napadu na ukraińską wieś. Weryfikacja liczby ofiar

Wojna i pierwszy okres okupacji (IX 1939 – VI 1941) Działania wojenne jesienią 1939 r. ominęły Piskorowice. Na podstawie sowiecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicach (28 IX 1939 r.) miejscowość znalazła się pod okupacją niemiecką, tuż przy granicy z ZSRR natomiast sąsiadująca z nią Sieniawa (gdzie Polacy stanowili większość) – pod okupacją sowiecką. Piskorowice zostały włączone do powiatu biłgorajskiego, dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa. Najbliższym ośrodkiem miejskim...
[pozostało do przeczytania 98% tekstu]
Dostęp do artykułów: