Czy Jacek Kuroń był antysemitą

CZY PATRIOTYZM JEST ANACHRONIZMEM?

Ponieważ uznałem, że oddawanie polskiego patriotyzmu moczarowcom byłoby niewybaczalnym błędem, postanowiłem zabrać głos. Niestety nie jestem dobrym mówcą, więc powiedziałem tylko kilka słów. Zważywszy, że dyskusja toczona była w duchu marksistowskim, a polski nacjonalizm był traktowany przez ogół jako odstępstwo od niego, ja również zdeklarowałem się jako wyznawca marksizmu-leninizmu, ale zarazem jako polski patriota, czym wywołałem gromki śmiech na sali. Niezrażony tym, przypomniałem słuchaczom, że Karol Marks oraz Fryderyk Engels przez całe swe życie niezmiennie popierali polskie dążenia niepodległościowe, i dodałem, że także...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: