Dzieci ulicy

Dzieci ulicy łączy poczucie zaniedbania, braku akceptacji przez najbliższe im środowisko, brak poczucia przynależności do rodziny, a także nieufność. Bardzo istotnym problemem jest także poczucie odrzucenia w wymiarze psychicznym i społecznym. Pozbawione zainteresowania i miłości, włóczą się po ulicach, popadając w kłopoty. Stają się sprawcami, ale często także ofiarami przestępstw. Dzieciństwo to czas, w którym dziecko winno cieszyć się miłością rodziców, nieustanną i czujną, chroniącą przed...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: