Świąteczna promocja! Teraz prenumerata z super prezentami. Dowiedz się więcej ›› x

Czym jest… prawo

Dodano: 12/10/2020 - Numer 10 (173)/2020

Porządek prawny to zbiór generalnych norm i zasad rządzących życiem społecznym, ustanowionych lub uznanych przez pracodawcę, a także ich następstw logicznych i interpretacyjnych. Prawo określając, jak podmiot prawa ma obowiązek się zachowywać, a jak postępować nie powinien, związane jest integralnie z państwem, które zabezpiecza jego przestrzeganie. Podporządkowanie się instancji prawa stanowionego nie jest więc uzależnione od wolnej woli obywatela, państwo zaś, przy pomocy odpowiedniego organu, władne jest zmusić do jego respektowania. Termin „prawo” posiada wiele znaczeń. Zgodnie z podstawowym podziałem wyróżnić możemy prawo przedmiotowe i podmiotowe. Pierwsze stanowi ogół wyrażonych, ustanowionych i opublikowanych przez organy państwa norm, które tworzą system prawa lub jego ściśle określony dział, na przykład prawo polskie, Unii Europejskiej, cywilne, rodzinne czy internetowe. Drugie rozumiane jest jako możność skutecznego realizowania przez dany podmiot jego potrzeb, wynikających bezpośrednio z obowiązującego w danym miejscu i czasie prawa przedmiotowego zabezpieczającego uprawnienie lub zespół uprawnień podmiotu do czegoś, na przykład prawo do nauki czy do dochodzenia swoich racji przed sądem czy organem administracji państwowej. Stosując kryterium źródła jego pochodzenia, wyróżnić można trzy podstawowe sposoby pojmowania prawa: prawo naturalne, prawa człowieka i prawo pozytywne. Pierwsze z nich to prawo niezmienne w swej treści, prawo Boskie, którego
     
38%
pozostało do przeczytania: 62%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze