INSTRUKCJA OBSŁUGI KREMLA

Różnica tkwi na poziomie o wiele bardziej ogólnym. Nie wgłębiając się w przyczyny powstania odmienności tych kultur, można je scharakteryzować przy pomocy dosyć prostego schematu. Państwa kultury zachodniej (koncentruję się tu jedynie na Europie), ale też i te, które nie przejęły kremlowskich obyczajów, głoszą dosyć powszechnie zasadę: „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Oczywiście, chętniej domagają się tego od innych niż od siebie, ale wiąże to jednak ręce zwolennikom radykalnie nieludzkich...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: