Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Biała Śmierć Armii Czerwonej

Dodano: 09/01/2020 - Numer 1 (165)/2020
Osiemdziesiąt lat temu Związek Sowiecki napadł na Finlandię. Walki trwały 105 dni, od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku. Wielokrotnie silniejszy napastnik ostatecznie przełamał opór i narzucił pokój na własnych warunkach, ale dzielni Finowie uratowali niepodległość. Relacje Finlandii z Sowietami przypominały nieco stosunki polsko-sowieckie. W obu przypadkach mamy kraje, które wyzwoliły się spod rosyjskiego panowania, a niepodległość wywalczyły zbrojnie przede wszystkim w starciu właśnie z Moskwą. Stalin nie zapomniał o klęsce interwencji w 1918 roku, zaś w Helsinkach pamiętano o wsparciu sąsiada dla „czerwonych Finów” w krwawej wojnie domowej. Jednak w 1932 roku ZSRS podpisał z Finlandią pakt o nieagresji. I to kolejne podobieństwo do relacji z Polską, ale i krajami bałtyckimi.Sowiecka propaganda robi swoje Co ciekawe, Stalin już w czerwcu 1939 roku, a więc jeszcze przed paktem z III Rzeszą oddającym Finlandię w sowiecką strefę wpływów, polecił dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, komandarmowi Kiryłowi Mierieckowowi, opracować plan inwazji na Finlandię. W spotkaniu uczestniczył fiński komunista Otto Kuusinen, który uciekł do Rosji po przegranej wojnie domowej w 1918 roku. To z nim Mierieckow miał konsultować wszelkie fińskie kwestie. Od sierpnia 1939 roku przy granicy zaczęła się koncentracja wojsk. Tak chciano wywrzeć presję na Helsinki i zmusić rząd fiński do zawarcia z Moskwą „traktatu o wzajemnej pomocy”, na wzór podobnych
     
9%
pozostało do przeczytania: 91%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze